SCHOOL


KBS Kameleon opent de 20ste Bibliotheek Op School

Basisschool KBS Kameleon opende 15 november de deuren voor de 20ste Bibliotheek Op School. Dankzij de samenwerking tussen twintig Amersfoortse scholen kunnen veel kinderen met plezier lezen én kiezen uit prachtige boeken. Het project stimuleert leraren en leerlingen om meer te lezen. En laat dat nu precies de doelstelling zijn van Bibliotheek Eemland.


Cécile van de Riet, directeur van KBS Kameleon, legt graag uit waarom de school blij is met de nieuwe ‘inhuizige’ bibliotheek: “Anno nu heeft lezen stevige concurrentie van andere media. Denk aan TV, YouTube, Netflix, smartphones, tablets of spelcomputers. Dat betekent dat je als leerkracht of bibliotheekmedewerker bijzonder creatief moet zijn om kinderen aan het lezen te krijgen.”


Kleurrijke collectie

Met de Bibliotheek op school heeft KBS Kameleon een gevarieerde collectie aantrekkelijke boeken op eigen locatie; populaire fictie zoals De waanzinnige boomhut en Het leven van een loser, maar ook een reeks informatieve boeken over andere onderwerpen die de kinderen interesseren. Bijzonder zijn de AVI-boekjes met strips en moppen. Ze helpen kinderen om begrijpend te leren lezen.


Leeskilometers

Volgens Cécile van de Riet is dit project een krachtig instrument: “Ook in de klas wordt er gelezen. En er wordt over de boeken gepraat. Dat kan al met een paar vragen zoals: ‘Wat heb je gelezen, waar gaat het over of hoe vond je het boek?’ Delen helpt. Als een kind enthousiast is over een bepaald boek, dan willen anderen het ook graag lezen. Het gaat in eerste instantie om het maken van zoveel mogelijk leeskilometers met populaire boeken. Toch willen we de leraren ook graag verhalen meegeven die waardevol zijn voor de algemene ontwikkeling. Voorlezen in de klas is daarvoor hét middel bij uitstek.”


Zaadje planten

Leren begint bij lezen, dat is een ijzeren wet. Wie kan lezen en teksten begrijpt, verwerft kennis en ontwikkelt zich. Onderzoek toont aan dat lezers hoger scoren op taalvaardigheid en intelligentie. Ze zijn ook succesvoller op school. Voor kinderen is het creëren van een plezierige leesbeleving essentieel. Want wat plezierig is, doe je vaker. Eigenlijk wordt dat zaadje al geplant bij het voorlezen aan baby’s en peuters. Door de aandacht die kinderen krijgen, associëren ze boeken met iets fijns en leuks, waardoor zij ook zelf willen lezen. Vanaf dat moment gaan zij met sprongen vooruit in hun woordenschat. Wist u dat wie een kwartiertje per dag leest, in een jaar wel 1000 nieuwe woorden leert? Al snel zal een kind ook complexere boeken begrijpen. Een leercurve die zichzelf voedt, want hoe makkelijker het lezen gaat, des te leuker het wordt.‘Zodra kinderen zelf gaan lezen, gaan zij met sprongen vooruit in hun woordenschat; wie een kwartiertje per dag leest, leert in een jaar wel 1000 nieuwe woorden’


Bouwstenen

Juist om dat plezierig lezen te bevorderen, realiseerden KBS Kameleon en Bibliotheek Eemland dus de 20ste Bibliotheek Op School. Samengevat: het project vergroot de taalontwikkeling en de mediawijsheid van kinderen, het zorgt dat individuele leerlingen aantoonbaar progressie boeken én het stimuleert om meer te lezen, op school en thuis.

Zo werkt de Bibliotheek Op School

De Bibliotheek Op School is dus veel meer meer dan een collectie nieuwe boeken. Het is een programma dat kwaliteit levert in de vorm van zes bouwstenen:

  • Netwerk en beleid - Het samenwerkingsverband is geborgd in het beleid van de school, de bibliotheek en de gemeente. Tweemaal per jaar organiseert de projectleider een netwerkbijeenkomst voor leescoördinatoren en leesconsulenten waarin ontmoeting, kennis en vaardigheden centraal staan.
  • Expertise - Een deskundige leesconsulent adviseert en ondersteunt de lees- of taalcoördinator en het team van de school. Deze is wekelijks aanwezig op school voor lees- en boekpromotie.
  • Monitor - Op alle scholen wordt in de periode november-december de landelijke monitor van de Bibliotheek Op School ingevuld door leerkrachten en leerlingen van groep 4 t/m 8. Hierop worden jaarlijkse doelen bepaald waarover de leesconsulent met de school in gesprek gaat.
  • Lees- en mediaplan - De jaarlijkse doelen en activiteiten komen in een lees- en mediaplan en in het bibliotheekjaarplan. De leescoördinator van de school en de leesconsulent stemmen dit af.
  • Collectie - Een actuele en gevarieerde boekencollectie en een inspirerende leesomgeving verrijken het leesonderwijs. De school betaalt hiervoor jaarlijks een vast bedrag per leerling. De bibliotheek houdt de collectie actueel en bespreekt de wensen met de school.
  • Digitaal portaal - Deze is ideaal voor het online zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

Inmiddels heeft de Bibliotheek Op School zich bewezen. De twintig scholen willen niet meer zonder. In korte tijd wordt de leesconsulent gezien als een collega met meerwaarde. De leesmotivatie gaat met sprongen omhoog en de schoolbibliotheek is gevuld met actuele, leuke én interessante boeken. Dat ouders actief zijn bij het uitlenen van boeken, zorgt ervoor dat de bibliotheek en alle ‘leesgierige’ kinderen keer op keer nieuwe pagina’s kunnen omslaan.


Voor meer informatie over de schoolbibliotheek, kijk op www.bibliotheekeemland.nl