SCHOOL


Cultuureducatie

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Daarom is er een speciaal programma: Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Rijk stelt hiervoor samen met andere overheden geld beschikbaar. Ook de gemeente Amersfoort stelt hiervoor geld beschikbaar. Maar waarom vinden wij kunst en cultuur tijdens en buiten schooltijd zo belangrijk?


Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef (denk ook aan als het prachtige erfgoed in onze stad) en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.'Een verlegen kind kan ineens zichzelf laten zien en een levendig kind is ineens heel geconcentreerd.'


De gemeente Amersfoort ziet het als gezamenlijke opgave om alle kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in cultuureducatie, zowel vanuit de gemeentelijke Cultuurvisie als vanuit het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs.


Een kijkje in de theaterles van maureen stuij

Meestal is ze niet langer dan 4 a 5 weken in een klas, maar theaterdocent Maureen Stuij laat haar sporen na bij zowel de leerlingen als docenten. Haar belangrijkste boodschap: ’Je mag er zijn. Helemaal zoals jij bent.’


William Shakespeare schreef in As You Like It: ’All the world’s a stage.’ Het dagelijks leven is ook in de lessen van Maureen een belangrijke inspiratiebron.

”Wie kennismaakt met theater, leert eigenlijk veel over het leven. In de les kom ik van alles tegen; kinderen maken elke dag wat mee. Daar speel ik dan soms ook spontaan op in. We spelen scenes na of gebruiken onze fantasie om een verhaal te maken. Ik leer ze ook dat je met je eigen verbeelding enorm veel kan ontdekken en doen.”


Verrassende scenes

“In mijn lessen geef ik veel aandacht aan allerlei sociale vaardigheden. Met rollenspellen leer je bijvoorbeeld jezelf te presenteren en jezelf te laten zien. Sommige kinderen vinden dat spannend, maar met een klein duwtje in de rug of een complimentje hier en daar komen er toch weer allemaal verrassende dingen tevoorschijn. Ik zeg altijd dat het niet stom is wat ze doen. En kun je nog iets niet? Dan is dat helemaal niet erg! Dan mag je het nog leren. Er zijn altijd nog zoveel dingen die jij wel kunt.”


Stevig staan

“Tijdens de les let ik op veel dingen tegelijkertijd. Hoe gebruik je je stem? Hoe sta je stevig? Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe zit je er bij en hoe komt dat over bij anderen? Hoe kijk je mensen aan? Heb je een open houding, of misschien wel niet? Dat gaat niet zozeer direct over het theater, maar over dingen in die je in het dagelijks leven tegenkomt. En dat is denk ik het belangrijkste voor mij: kinderen meegeven dat ze er mogen zijn, zichzelf mogen laten zien en stevig mogen staan.”


Inspiratie voor docenten

Ook de docenten van de scholen waar ze lesgeeft, raken door de lessen van Maureen geïnspireerd. ”Ik coach de docenten in het geven van theaterlessen, zodat zij ook handen en voeten kunnen geven aan het spelen. Dat is soms best spannend, maar als ze zien wat theaterlessen met de kinderen doen, zijn ze vaak erg verrast. Een verlegen kind kan ineens zichzelf laten zien en een levendig kind is ineens heel geconcentreerd. Ik zoek altijd daarom naar een aanpak die positief werkt. Als kinderen in de les stralen, dan weet ik zeker dat het is aan gekomen.”Voor meer informatie over cultuureducatie, kijk op

www.scholenindekunst.nl