SCHOOL

Taalklassen

De Wereldwijzer is een taalschool voor anderstalige kinderen van zes tot twaalf jaar uit Amersfoort en omliggende plaatsen zoals Baarn, Nijkerk en Bunschoten. De kinderen die hier naar school gaan, zijn veelal...

Bibliotheek Op School

Basisschool KBS Kameleon opende 15 november de deuren voor de 20ste Bibliotheek Op School. Dankzij de samenwerking tussen twintig Amersfoortse scholen kunnen veel kinderen met plezier lezen én kiezen...

VVE Pantha Rhei

Voor- en vroegschoolse educatie, afgekort VVE, is de extra ondersteuning die kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar krijgen bij hun (taal)ontwikkeling. In Amersfoort wordt deze educatie sinds...

Cultuureducatie

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Daarom is er een speciaal programma: Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Rijk stelt hiervoor samen met andere...

Passend Onderwijs

Passend onderwijs en de zorg voor onze jeugd: hoe hebben wij dat geregeld? In dit animatiefilmpje wordt in twee minuten eenvoudig uitgelegd hoe dit in de regio Eemland werkt. Het filmpje is vrij te gebruiken...

Brugfunctionarissen

Daphne Voorneveld en Said Airass, de twee brugfunctionarissen ogen heel ontspannen. De collega’s werken al vier jaar samen vanuit het wijkteam Amersfoort en vullen elkaar heel mooi aan tijdens ons gesprek...

Taalcentrum 'Het Element'

Wat meer dan dertig jaar geleden begon als een Internationale schakelklas binnen de technische school is uitgegroeid tot een volwaardige taalschool voor nieuwkomers. Kwamen de eerste leerlingen vooral uit Marokko, Turkije en China...

Met Lef!

In februari 2019 geeft de gemeente Amersfoort een boekje uit met de passende titel ‘Met Lef!’ Hierin vertellen Amersfoortse professionals over hun bijzondere initiatieven waarin onderwijs en zorg samengaan...

Acht+ MBO Amersfoort

16 en 19 zijn ze, Abdessalam en Mustafa. Twee supergemotivee¬rde mbo-studenten die heel goed weten wat ze willen. Ze volgen allebei een entreeopleiding bij MBO Amersfoort en zijn erop gebrand...

Jihad van Liefde

Gaat het er in onze multiculturele samenleving over de mate waarin we van elkaar verschillen of over datgene wat ons verbindt? Het blijkt in de praktijk niet makkelijk om te debatteren over onderwerpen als harmonie...

Schoolverzuim

Spijbelen kan vele oorzaken hebben. Maar de achtergronden niet kennen, is funest. Verzuim is namelijk het voorportaal van uitval; het moment dat terugkeer naar de schoolbanken een gesloten boek blijkt...

Stage Vaardig en I4U

Wie wil er nu niet afmaken, waaraan ie begint? Toch kan het zijn dat je daar nu even wat hulp bij nodig hebt. Stage Vaardig en I4U zijn trajecten van MBO Amersfoort die studenten op een andere manier weten te inspireren...

Ta(a)lentklas

In 2012 is in Amersfoort gestart om de Ta(a)lentklas op verschillende basisscholen in te voeren. Inmiddels zijn dat er acht. Adviesbureau Sardes, specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding...

ABC combinatie

De Vlindervallei is een brede school voor kinderen uit de wijk Kruiskamp-Koppel en de omliggende wijken. Directeur Onno Hoekstra noemt het zelf een ‘kleurrijke buurtschool’. Acht jaar geleden belandde hij op deze school...

Interactieve Escaperoom

Spelen én leren tegelijk? Het Medialab van Bibliotheek Eemland ontwikkelde hiervoor een revolutionaire lesmethode: De Educatieve Escaperoom. De bieb biedt schoolklassen de lesstof nu aan in de vorm van...

Decision X

Om vmbo-leerlingen te helpen bij hun keuze voor een vervolgopleiding, is Decision X ontwikkeld. In eerste instantie was de app bedoeld als redder in nood voor vmbo-leerlingen die na hun examen nog steeds niet wisten wat...