SCHOOL


Jihad van Liefde, oog voor de ander

Gaat het er in onze multiculturele samenleving over de mate waarin we van elkaar verschillen of over datgene wat ons verbindt? Het blijkt in de praktijk niet makkelijk om te debatteren over onderwerpen als harmonie en diversiteit. Toch is het is heel belangrijk dat jongeren en volwassenen over deze thema’s met elkaar in gesprek gaan.


MBO Amersfoort maakte dat concreet. Zij vond het erg belangrijk om het gesprek over diversiteit, harmonie, discriminatie en sociale veiligheid aan te gaan en zette dit om in een driedaagse training voor docenten, lessen voor in de klas, een bespreking van het boek 'Jihad van de Liefde' en een einddebat voor 247 mensen in Pathé Amersfoort.


Geen haat, maar begrip

Het debat kreeg een geweldige impuls door het bezoek van Mohamed el Bachiri, schrijver van het boek ‘Jihad van de Liefde’. Mohamed verloor zijn vrouw tijdens een aanslag op het metrostation in Brussel. In plaats van de instinctieve haatreactie die dit zou kunnen oproepen, schreef hij het boekje 'Jihad van de Liefde' met als kernboodschap ‘nieuwsgierig te blijven naar de ander’, ‘te luisteren naar elkaar’ en ‘te leren door ontmoeting en een uitgestoken hand’.

De betrokkenheid van de docenten, de studenten, de werkgroep multicultureel vakmanschap, de gemeente en IDEA hebben geleid tot een geweldig project met ontwapenende inhoud en veel openheid. Het debat opende ‘nieuwe ogen’. Het project bleek de ideale context voor dialoog, waarin studenten zich eerlijk over discriminatie durfden te uiten en die hier - door de indruk die dit maakte - voor de rest van hun leven scherp op zullen blijven.


Voor meer informatie over het scholierendebat, kijk op www.mboamersfoort.nl