SCHOOL


Passend onderwijs: bruggen bouwen en samenwerken

Passend onderwijs en de zorg voor onze jeugd: hoe hebben wij dat geregeld? In dit animatiefilmpje wordt in twee minuten eenvoudig uitgelegd hoe dit in de regio Eemland werkt. Het filmpje is vrij te gebruiken en te delen met andere professionals of collega’s via eigen communicatiekanalen. Bekijk het dus!


Voor meer informatie over passend onderwijs, kijk voor voortgezet onderwijs op www.swveemland.nl en primair onderwijs op www.swvdeeem.nl