SCHOOL


Elk talent verdient z’n plek met MBO Amersfoort

Wie wil er nu niet afmaken, waaraan ie begint? Toch kan het zijn dat je daar nu even wat hulp bij nodig hebt. Stage Vaardig en I4U zijn trajecten van MBO Amersfoort die studenten op een andere manier weten te inspireren. Met Stage Vaardig bereiden studenten zich voor op een succesvolle stage die nodig is om het diploma te halen. Wie wil of moet veranderen van opleiding, krijgt vanuit het programma I4U de hulp om zich te heroriënteren.


Niet iedereen heeft het in de vingers om direct succesvol te zijn bij een stage. Bij Stage Vaardig wordt in groepen, onder begeleiding van een docent, gewerkt aan praktische en sociale vaardigheden binnen de werkomgeving. Hiervoor komen studenten in aanmerking, die binnen de entreeopleidingen - de beroepsopleidingen op niveau 2 tot en met 4 - extra begeleiding nodig hebben.


Andere dingen aan hun hoofd

Onvoldoende resultaat bij een stage heeft niet alles te maken met de lesstof; er kunnen ook andere omstandigheden zijn. Motivatie, sociale vaardigheden bieden een grotere kans op succes. Stressvolle persoonlijke omstandigheden doen dat juist niet. Studenten hebben dan letterlijk andere dingen aan hun hoofd. Dat vraagt om andere begeleiding dan het reguliere traject om de studenten - en het talent dat ze hebben - alsnog op de juiste plek te krijgen.


Doelstellingen van Stage Vaardig

  • De student vindt en behoudt zijn stage of leerwerkplek (voor BBL-ers).
  • De student hanteert de regels en werkwijze zoals deze binnen het bedrijf geformuleerd zijn. Hierdoor zijn studenten in staat hun opleiding met succes af te ronden.
  • De student bereidt zich voor op effectief functioneren in een beroepsopleiding en uiteindelijk in de maatschappij.


Doelstellingen van I4U

  • De student oriënteert zich op een nieuwe opleiding en maakt een positieve keuze voor een toekomstige loopbaan.
  • De student krijgt in het oriëntatie proces meer inzicht in het gedrag, de denkwijze en patronen die bepalend zijn voor het stoppen of juist doorzetten in een opleiding.

‘Studenten oefenen hun pitch of sollicitaties op echte werkgevers. Bedrijven krijgen hulp bij klussen en bieden hiervoor nuttige oefenstof en leermomenten’

Een dag uit het programma

Stage Vaardig en I4U blinken uit in praktijk. Ze begeleiden studenten in presentatie-, sollicitatie- en communicatievaardigheden en er is aandacht voor persoonlijke stressoren, die uitval van stage of opleiding kunnen veroorzaken. Een gemiddelde dag uit het programma omvat het uitvoeren van opdrachten bij bedrijven, individuele coaching, workshops en activiteiten. Het doel is om de studenten een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling en ze uiteindelijk met hun mbo-diploma toe te leiden naar een externe stage of vervolgopleiding.


Met echte werkgevers

De studenten komen van verschillende (entree)opleidingen binnen MBO Amersfoort, zoals verkoop en retail, doktersassistente of een kappersopleiding. Op dinsdag tot en met vrijdag worden er opdrachten uitgevoerd bij bedrijven in en om de Nieuwe Stad en de Wagenwerkplaats. De docent is altijd op loopafstand, geassisteerd door hbo-stagiairs en vrijwilligers. Door de intensieve begeleiding merkt MBO Amersfoort dat bedrijven en organisaties eerder bereid zijn om met studenten uit deze doelgroep te werken. De verbindingen en leerprocessen hieruit, vinden alle betrokkenen waardevol. Zo inventariseren studenten bij potentiële werkgevers wat zij verwachten van een toekomstige stagiair en vebeteren ze hun pitch of sollicitatie samen met deze werkgevers. Bedrijven bieden zo nuttige oefenstof en leermomenten waarvoor ze hulp krijgen bij hun klussen.


Erkenning

Een ander positief resultaat is, dat sommige bedrijven zich na hun positieve ervaringen laten ‘erkennen’, waardoor het aanbod van stageplekken gevarieerder wordt. Naast het werken in deze unieke setting bieden Stage vaardig en I4U preventieve trainingen aan bij de diverse opleidingen binnen de school, zoals:


  • het programma ‘Werknemer van de toekomst’: in 6-7 lessen worden studenten voorbereid op het verwerven en het behouden van een stageplek en alert te zijn op de valkuilen die dit met zich meebrengt.
  • de workshop ‘Solliciteren’ bij bijvoorbeeld de kappersopleiding.
  • het ontwikkelen van taal- en communicatievaardigheden op de werkvloer samen met coaches van de opleidingen bij Welzijn voor studenten van entreeopleidingen voor anderstaligen.


Kortom: wie in het mbo iets extra’s nodig heeft, kan niet om de programma’s Stage Vaardig en I4U heen.


Voor meer informatie over Stagevaardig, kijk op www.mboamersfoort.nl