THUIS


Voor nieuwkomers ben ik tolk én hulp in de opvoeding in één

Fatima Barrak begeleidt meerdere gezinnen in Amersfoort met het programma Samen Opvoeden. Het is een specifieke vorm van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen, zoals nieuwkomers. Gezinnen met opvoedingsvragen, die weinig sociale contacten hebben, de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en die het lastig vinden hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.


Fatima is van Marokkaanse afkomst, woont al 22 jaar in Amersfoort en is werkzaam als opvoedingscoach bij SOVEE. Zij weet hoe het is om hier nieuw te komen. En hoe het voelt om de taal, de weg en de Nederlandse manier van opvoeden niet te kennen. Dat is wat haar drijft om anderen te helpen hun draai te vinden, in de Nederlandse samenleving en Amersfoort in het bijzonder.


Gewicht in de schaal

Een paar maanden geleden kreeg Fatima het verzoek om de Syrische Alia met haar gezin te begeleiden. Alia woont nu vier jaar in Nederland met haar man en vier kinderen. Via de GGD werd het gezin aangemeld voor Samen Opvoeden. Dat betekent dat Fatima in twee maanden ongeveer zes keer als opvoedcoach bij het gezin aan huis komt. Tijdens de controle van de kinderen door de GGD bleek dat met name de jongste zoon wat overgewicht begon te ontwikkelen. Alia gaf aan dat ze daar graag hulp bij wilde bij en had vragen als: ‘Hoe stel je duidelijke regels en grenzen?’ ‘Hoe ga je om met straffen en belonen?’ En: ‘Hoe zorg ik dat mijn kinderen gezond eten?’ Door uitleg, opvoedingstips en door samen op pad te gaan, zijn deze vragen beantwoord.


Woordje Arabisch

Ook als wegwijzer speelt Fatima een belangrijke rol. Zo wilde Alia meer weten over het Nederlandse schoolsysteem. Om de brug te slaan was iemand nodig die Arabisch sprak. Fatima bood uitkomst. “Ik beheers alle Arabische dialecten. Samen baanden we ons een weg naar de juiste instanties voor opvoeding en onderwijs”, Alia was er blij mee. Het resultaat? Samen met het gezin is een plan van aanpak opgesteld met daarin alle stappen om zich uiteindelijk zelf te kunnen redden.‘Nu hebben de kinderen tenminste een fiets. Mooiere voorbeelden van integratie ken ik niet’


Op de fiets

Fatima drukt de gezinnen die ze begeleidt op het hart om na de inburgeringscursus nog meer taalles te volgen. “De Nederlandse taal echt goed leren, is belangrijk. Als je de taal niet voldoende spreekt, krijg je niks voor elkaar”, concludeert Fatima. Voor taallessen wordt meestal doorverwezen naar InDeBuurt033 of de Stichting Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk Amersfoort (NVA). De taal machtig zijn betekent ook dat ouders hun kinderen met huiswerk en school kunnen helpen. Er wordt hier van ouders meer verwacht. Het schoolsysteem in Nederland is heel anders dan in Syrië. Alia was gewend dat haar kinderen met de schoolbus naar school werden gebracht. Hier moet zij haar kinderen zelf brengen en halen. Ook voor de financiering van zaken die voor school nodig zijn, helpen we, vertelt Fatima: “We wijzen op de mogelijkheden van Stichting Leergeld en helpen ze eventueel een aanvraag te doen. Nu hebben de kinderen tenminste een fiets. Mooiere voorbeelden van integratie ken ik niet.”

Bij de hand

De vragen die gezinnen hebben als zij een beroep doen op Samen Opvoeden zijn heel verschillend. “Met name vrouwen verkeren in een geïsoleerde positie, zijn niet bekend met voorzieningen die hen bij de rol als opvoeder kunnen ondersteunen of ervaren een drempel om van de voorzieningen gebruik te maken. Zij vinden het fijn om soms letterlijk bij de hand te worden genomen en samen met mij ergens voor een eerste keer naar binnen te stappen. Er zijn ouders die vragen hebben over de peuterleeftijd, anderen over de puberleeftijd. Veel nieuwkomers hebben ondersteuning nodig met het wegwijs worden in Amersfoort of in de wijk. Ik weet uit ervaring precies welk pad de nieuwkomers moeten bewandelen. Voor veel gezinnen is het heel fijn om iemand te hebben die ze begrijpt en hun problemen herkent.“


Alia en haar gezin voelen zich sinds de komst van Fatima zekerder. Zij hebben zelf hun weg gevonden in Amersfoort en in hun wijk. Ze weten hoe het Nederlandse schoolsysteem werkt en gaan nu zelf naar een tien-minuten-gesprek op school. Fatima heeft de kinderen met Alia ingeschreven voor activiteiten en sport en zij zijn op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Alia geeft nu onder andere Arabische les aan kinderen in de wijk. Voor dit gezin is het programma heel succesvol geweest. Alia beaamt de positieve invloed van Samen Opvoeden: “Ik heb heel veel van Fatima geleerd, dankzij haar ben ik heel zelfstandig geworden en weet ik mijn kinderen nu op een positieve manier op te voeden. Ik ken veel mensen en ben actief in de wijk. Zonder Samen Opvoeden was ik niet zó ver gekomen.”Voor meer informatie over Samen Opvoeden, kijk op

www.sovee.nl