VOORWOORD


‘Onze jeugd vleugels geven, dat is waar we in Amersfoort voor gaan de komende periode!’ Met deze zin opent het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020. In dit programma werken gemeente Amersfoort en partners in de stad samen, zodat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot betrokken en competente inwoners. Een prachtige ambitie, maar hoe realiseren we dit?


Kinderopvang, scholen, GGD, welzijnsinstellingen, sport- en cultuurorganisaties, bibliotheek en vele anderen werken dagelijks met de Amersfoortse jeugd en hun ouders. Zij voeren beproefde activiteiten uit en ontwikkelen nieuwe initiatieven om onze ambities waar te maken.

In dit Inspiratiemagazine laten we zien wat er in de praktijk zoal gebeurt. We brengen een kleurrijk palet aan activiteiten voor het voetlicht, en er is nog heel veel meer!


Met deze publicatie willen we professionals en andere betrokkenen inspireren. Maar we hopen vooral dat de artikelen ertoe leiden dat u elkaar in het veld beter weet te vinden. Want uit alle verhalen blijkt de meerwaarde van samenwerken. We nodigen u dan ook uit om contact te leggen met uw collega’s: om mooie praktijkvoorbeelden te verspreiden, om activiteiten verder te versterken en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te blijven nemen.


Onze jeugd vleugels geven, daar doen we het voor!


Namens de adviescommissie Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO)


Karin van der Veen,
programmaregisseur UPJO


"In dit Inspiratiemagazine laten we zien wat er in de praktijk zoal gebeurt. We brengen een kleurrijk palet aan activiteiten voor het voetlicht, en er is nog heel veel meer!"