VRIJE TIJD


Project Boekstart en Ska Kinderopvang vinden elkaar

Ska Kinderopvang werkt nauw samen met Bibliotheken Eemland in het project Boekstart in de kinderopvang. Het project stimuleert voorlezen aan jonge kinderen. Door peuters dagelijks voor te lezen en met hen over het verhaal te praten, wordt hun woordenschat vergoot en stimuleren we hun (abstracte) denkvermogen, fantasie en creativiteit. Daarnaast biedt voorlezen een moment van rust, aandacht en van gezellig bij elkaar zijn. Zo is jong geleerd, oud gedaan.


Op iedere speelleergroep - de peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’ van Ska Kinderopvang - heeft een van de pedagogisch medewerkers de rol van voorleescoördinator. Deze zorgt ervoor dat voorlezen structureel aandacht krijgt. Een voorleesconsulent van de bibliotheek ondersteunt de voorleescoördinatoren dan weer. Zo is er twee keer per jaar een bijscholingsbijeenkomst, worden eventuele vragen doorgenomen en denkt de consulent actief mee. Ook worden er boeken geselecteerd die bij het actuele (kinder)thema’s aansluiten, zoals ‘Winter’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’ of ‘Kunst’.

Ouderbetrokkenheid

Het is essentieel dat ouders en kinderopvang goed samenwerken. Wietske van Vembde - één van de specialisten Voorschoolse Educatie bij Ska - merkt op: “De ontwikkeling van de kinderen stimuleren, kunnen we niet alleen. De kinderen zijn tenslotte maar een klein deel van de week op de speelleergroep. Ouders leggen uiteindelijk de basis. We betrekken ouders daarom bij het voorlezen, vertellen met welk thema we bezig zijn en hoe zij daar thuis op kunnen inspelen. Ook geven we tips voor (prenten)boeken die ze gratis bij de bibliotheek kunnen ophalen. Er kan van alles. Zolang we met elkaar het belangrijkste maar bereiken: dat alles voor het kind één logisch geheel wordt.”


Voor meer informatie over Boekstart in de Kinderopvang, kijk op www.ska.nl