VRIJE TIJD


Buurtsportcoaches brengen jeugd in beweging

Onder het motto ‘Breng zoveel mogelijk Amersfoorters blijvend in beweging’ is in opdracht van de gemeente Amersfoort een team van Buurtsportcoaches actief. Speciale aandacht is er voor de groep inactieve en kwetsbare jongeren. Maar wat doet een Buurtsportcoach eigenlijk? Hoe gaat hij te werk? En, wat bereikt hij daar eigenlijk mee? We schieten uit de startblokken voor een snelle ronde langs enkele coaches.


Buurtsportcoach Damion Dekkers werkt in de wijk Kruiskamp als vakleerkracht op de ABC-scholen Vlindervallei en Michaelschool. Hij verzorgt daar een aantal gymlessen, maar dat is slechts een deel van zijn werk. Damion is er maar wat trots op: “Ik ben actief betrokken bij bewegingsactiviteiten op het schoolplein, bij sport- en spelactiviteiten na schooltijd in de wijk. Voor de kinderen ben ik een bekend gezicht, ze weten welke regels ik hanteer en wat ik van ze verwacht als ze meedoen. Zo ontstaat er een prettige, veilige sfeer. Als er problemen zijn, kan ik direct terecht bij de collega’s op school. Ook heb ik contacten met de bso, jongerenwerk en het onderwijs om de activiteiten en werkwijze op elkaar af te stemmen.” Damion helpt de scholen zelf ook verder. Zo behaalden zij het certificaat Bewegen en prijkt op hun gevels het vignet Gezonde School.‘Zodra je met eigen ogen ziet hoeveel plezier een kind beleeft aan sporten, dan weet je direct dat iedereen heeft gewonnen’


Doorstroming naar sportvereniging

Buurtsportcoach Sjamana Wijsmuller is expert op het gebied van Aangepast Sporten. Al noemt ze dat zelf liever een ‘passend sportaanbod’. Aansluiten bij sportverenigingen en hordes wegnemen is een belangrijk onderdeel van haar werk. Ze geeft vaak ‘net dat ene zetje in de goede richting’. Een grote groep kinderen vindt - vanwege hun beperking - moeilijk de weg naar de sportvereniging. Maar met een kleine aanpassing kán dat vaak wel. Soms zijn ze niet bekend met het reguliere sportaanbod of hebben kinderen drempelvrees. Daar kunnen we ze uitstekend bij coachen.”


Special heroes

Een succesvol project dat kinderen van het Speciaal Onderwijs al onder schooltijd laat kennismaken met sporten, is Special Heroes. Het is dé voorbereidende stap naar de sportvereniging,” vertelt Sjamana. “Mooi ook om te zien hoezeer de laatste jaren het sportaanbod voor kinderen met een beperking, is gegroeid. Hockey, voetbal, zwemmen, atletiek, rolstoelbasketbal, gymnastiek of paardrijden: er is niets mooier dan het maken van ‘match’ met een Amersfoortse sportvereniging. Zodra je met eigen ogen ziet hoeveel plezier een kind beleeft aan sporten, dan weet je direct dat iedereen heeft gewonnen.”


Young leaders

Behalve over de activiteiten voor bewoners van de wijk Vathorst vertelt Buurtsportcoach Sven Slop ook over het werken met jeugd: “Samen met jongerenwerkers kijk ik wat jongeren willen, waarna we samen aan de slag gaan om de activiteit op poten te zetten. Zaalvoetbal of weerbaarheidstrainingen zijn populair. Ook stimuleren we deelnemers om nóg meer in beweging te komen, bijvoorbeeld door een opleiding tot Citytrainer of Young Leader. Na zo’n opleiding kunnen jongeren zélf activiteiten organiseren of ons daarbij ondersteunen. Je maakt dan stappen, dat is echt een kick.”


Schoolsport

Onmisbaar is Schoolsport. Dat is weer één van de werkterreinen van Buurtsportcoach Mark Schep: “Via schoolsporttoernooien, kennismakingscursussen bij sportverenigingen en sportclinics onder schooltijd laten we álle leerlingen kennis maken met verschillende sporten. Als er een wens is om lid te worden van een sportvereniging, maar de financiën van het gezin laten het niet toe, dan doen we een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Sporten is zo belangrijk, dat moet echt voor iedereen toegankelijk zijn. Daar gaan we voor!”Voor meer informatie over Buurtsportcoaches, kijk op

sro.nl/sport-activiteiten/gemeente/amersfoort/buurtsportcoach/