VRIJE TIJD


Methode Young Leaders maakt indruk bij aanpak jongeren

Door te ‘activeren’ en ‘verantwoordelijkheid te geven’ lijkt Amersfoort dé manier gevonden te hebben om jongeren uit de criminaliteit te houden. Bij Indebuurt033 volgen jongeren een training tot ‘Young Leader’. Hebben ze die op zak, dan trekken ze pionierend wijken in als Liendert en Kruiskamp-Koppel om met andere jongeren activiteiten te organiseren. Dat is zo vernieuwend dat minister van Justitie Grapperhaus het begin 2018 weleens met eigen ogen wilde zien. Thema van het ministerieel bezoek was ‘ondermijning en voorkoming van criminaliteit’. Volgens initiatiefnemer El Khalki had Grapperhaus veel waardering voor het project. Dat gold overigens ook voor koning Willem-Alexander met wie El-Khalki in oktober 2017 aan tafel zat.


Door inzet van deze jongeren, en die van buurtmoeders en –vaders, verliepen de afgelopen twee jaarwisselingen in wijk De Koppel rustig. En dat terwijl er de laatste keren stevige ongeregeldheden plaatsvonden. Hét tastbare bewijs dat de aanpak werkt.


Van buurtbingo tot escape room

Sinds Indebuurt033 in 2017 begon met het programma voor Young Leaders, willen steeds meer Amersfoortse jongeren eraan deelnemen. Er zijn intussen zo’n 50 jonge leiders getraind die met andere jongeren activiteiten als voetbaltoernooien en multiculturele vrouwenfeesten organiseren. Maar ook een bingo in een bejaardentehuis of een escape room in een klaslokaal zijn voorbeelden van de creatieve activiteiten die ze oppakken. “Binnen dit project werken we samen met onder andere SRO en Scholen in de Kunst. Dat geeft het geheel stevigheid en biedt de jongeren kansen om hun talenten nog beter te benutten”, vertelt projectleider Ferry de Smalen.


Rolmodellen

Het trainingsprogramma is bedoeld voor jongeren die als positief rolmodel voor anderen in hun wijk fungeren, vertelt El Khalki. “Ze peilen de behoefte aan activiteiten bij jongeren, activeren die en assisteren ze bij het organiseren. Jongeren krijgen zo betekenis voor hun wijk, leren verantwoordelijkheid te nemen en om zelfstandig te opereren. Zo worden ze weerbaarder en sterker. Het worden voorbeeldfiguren voor jongeren die aan de zijlijn staan, zich kansloos voelen in de maatschappij, hun tijd op straat doorbrengen en in crimineel gedrag kunnen vervallen. Die jongens zijn heel gevoelig voor rolmodellen, positieve én negatieve. Daar kijken ze tegen op, trekken ze zich aan op, en daar nemen ze alles van aan. Het is dus zaak ze de goede kant op te trekken.’’


Uit de criminele sfeer

Niet alle jongeren worden ermee bereikt, helaas ook nog niet de groep die al is afgegleden in crimineel gedrag. Maar Hicham Zeddi, die tot de eerste lichting Young Leaders behoort, heeft er vertrouwen in dat het toch op den duur lukt: “De jongens die we er nu bij betrekken, kunnen die moeilijke groep wel bereiken, en ze erbij halen.’’

Hicham volgde met succes de Young Leadertraining en kreeg het certificaat uit handen van burgemeester Bolsius. ”Tijdens de lessen leer je hoe je jongeren benadert om mee te doen, laat je ze ontdekken wat ze willen, en hoe je ze helpt een activiteit te organiseren. We organiseren nu elke vrijdagmiddag een anderhalf uur durend zaalvoetbaltoernooi.’’ Hicham, bijna 21 jaar, heeft een toonaangevende rol en geldt in zijn kringen als een ‘jonge held’. Een voorbeeld, vindt Ibrahim El Khalki.

Piepjonge helden

De jongerenwerkers betrekken ook de jongsten erbij, zegt De Smalen. Recent reikte hij een deelcertificaat uit aan vier wel erg jonge leiders van twaalf tot veertien jaar. In Rustenburg organiseerden ze zelf een voetbaltoernooi. We hebben er een discussie over gehad of ze het wel aankonden, maar ze hebben het fantastisch gedaan. En reken erop dat die jongens aanzien genieten in hun wijk, nu al.


Vrouwelijke hand

Chaimae Taouil geeft het Young Leaderschap girl power. Ze zette, op verzoek van Marokkaanse en Turkse vrouwen, een multicultureel vrouwenfeest op in wijkcentrum The Game met meiden van 15 tot 22 jaar en hapjes en muziek uit verschillende landen. Taouil: “Ze komen nu alweer naar ons toe met ideeën voor volgende feesten. De wethouder heeft mij gevraagd of we dit elke twee tot drie maanden kunnen houden.’’ Bij de organisatie van het multiculturele feest kwam ze in contact met jonge vrouwen voor wie de deelname veel kan betekenen: “Het zijn vaak stille meiden met een achterstand op school met wie je echt probeert uit te zoeken wat ze leuk vinden en wat ze kunnen.’’


Maatschappelijke dienst

In 2019 krijgt Young Leaders een nieuwe status. Het wordt gekoppeld aan een pilot in het kader van Maatschappelijke Diensttijd. Naast de training van twee groepen jongeren ontvangen alle deelnemers dan extra individuele begeleiding. Het traject kan op deze manier ook structureel verbinden met andere initiatieven in de wijken. Over pionieren gesproken.

Voor meer informatie over Young Leaders, kijk op www.indebuurt033.nl